Kwalificaties

website - certificaat 3 - v1

 

 

 

      

Toelichting:

*** Dit Certificaat wordt uitgerijkt aan hoefsmeden die een diploma hebben behaald aan een door de EFFA geaccrediteerde opleiding. Deze erkening van Eurofarrier wordt voor 5 jaar toegekend. In deze periode van moet blijken dat de hoefsmid op de hoogte is gebleven van de ontwikelingen in het vak en zich zo mogelijk verder heeft ontwikkeld.

Om het een en ander te controleren is er een puntensysteem waarbij in een periode van 5 jaar 10 punten verzameld dienen te worden om opnieuw voor 5 jaar geregistreerd te kunnen worden.